(2012-2015) Asielverlening aan uitgeprocedeerde asielzoekers
Het beschaafde Nederland vindt het normaal om hun geluk zoekende vreemdelingen na een gedegen onderzoek, met alle aandacht en begrip voor iedere asielaanvraag die gedaan wordt, met groot geduld tijdens de hele procedure, uiteindelijk uit Nederland te laten vertrekken. Tot zover is daar niets mis mee. Daarnà: WÈL! Komend vanuit een ordentelijke tijdelijke behuizing wordt je nadat je uitgeprocedeerd bent "de straat op gezet". Daartegen komt OBDW al jaren op, maar als je dat doet, dan dient men ook de daad bij het woord te voegen: Jezelf privé onder druk zetten en privacy voor en van jezelf verminderen door die zwervende ongewenste vreemdeling(en) thuis op te vangen: Dè oplossing voor de bed-bad-brood discussie die in 2015 gaande is, werd door OBDW in 2012 in gang gezet en we zijn inmiddels, samen met andere families en steunpilaren, al een beetje de tel kwijt van de hoeveelheden vreemdelingen die we herbergden, meestal en vooral uit IRAN. Is men eenmaal tot rust gekomen, dan begeleiden we de ongewenste vreemdeling naar òfwel terugkeer naar het land van herkomst, òfwel met een hernieuwde aanvraag of hoger beroep, omdat het IND-verslag van afwijzing van het eerste verzoek erg vaak op lariekoek en vooringenomenheid stoelt. In zowel het een als het ander blijft in onze hulpverlening de Here Jezus - en aanvaarding van Hem op geheel vrijwillige basis - centraal staan.

Stacks Image 191
(2005 - 2012) Bolivia "YWAM"
Ten behoeve van: Jeugd met een opdracht (Youth with a Mission)

Warm blijft OBDW de projecten van de Stichting aanbevelen die wij in het verleden financieel en operationeel steunden, waaronder in BOLIVIA:
Het Straatkinderenproject in Santa Cruz de la Sierra en het erop volgende discipelschap trainingsproject, beide ondernomen en uitgevoerd door de wereldwijd opererende organisatie Youth With A Mission (YWAM), in Nederland en Vlaanderen bekend onder de naam Jeugd Met Een Opdracht.

Klik hier om naar de YouTube video te gaan met ingesproken tekst door de Engelse projectleider Roger Hulford, welke inzicht geeft in het project voor straatkinderen in de stad Santa Cruz de la Sierra in het Zuiden van Bolivia. Hun aantal bedraagt meer dan 30.000.
Klik hier om naar de website van YWAM Bolivia te gaan en de diverse projecten die er lopen te bekijken, welke met steun van donoren mogelijk wordt gemaakt. De leiding bestaat geheel uit vrijwilligers die financieel leven van een thuisfrontdonatie, waarvan zij ook een deel afstaan aan het project waar ze op ingedeeld zijn.

Stacks Image 195
(2007-heden)
Kindermishandeling door de Rijksoverheid

Politieaangifte van kindermishandeling te Tilburg door de rijksoverheid c.s. tengevolge van gerechtelijke besluiten door de rechtbank Breda. Aangifte wordt gedaan tegen alle opvolgende rechters en uitvoerende overheidsinstanties als Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, Bijzonder Curator en mogelijk nog andere organisaties. Aangifte vindt plaats in Noord-Nederland, omdat het Openbaar Ministerie Noord-Brabant de aangifte niet realistisch noemt, de Politie Noord-Brabant daarom geen aangifte accepteert en de slachtoffertjes daarom al ruim zes jaar “bungelen”.

Stacks Image 206
Stacks Image 204
(2009) Bedrijfsdiefstal met (2007-heden) miljoenenschade

Politieaangifte van diefstal te Alblasserdam leidde tot een miljoenenschade in de eropvolgende jaren. Civielrechtelijk verweer ertegen bleek onmogelijk vanwege het ontbreken van fondsen daarvoor, aangezien gedupeerde crediteuren prioriteit kregen. Het strafrechtelijk onderzoek vanuit Dordrecht en Gorinchem leidde tot schulderkenning van de daders, die evenwel “de ander” als feitelijk delictpleger aanwezen, waarop vervolgens de Rechtbank Dordrecht—onmachtig te kunnen bepalen wie nu de feitelijke diefstal pleegde—alle verdachten vrijsprak en de gedupeerden met de miljoenenstrop bleven zitten, met kwijtraking van alle pensioengelden en spaargeld, nog steeds, tot op de dag van vandaag, vervolgd wordend door de overheid en crediteuren, zonder recht op ontvangst van een sociale uitkering of andere compensatie van verlies.

Stacks Image 212
(2013) Stalkinghinder

Hulpverlening aan een Tilburgse vrouw die na echtscheiding in 2013 nog steeds lastig wordt gevallen en geestelijk geterroriseerd door haar ex-man. Hulpverlener van OBDW wordt daarbij verbaal bedreigd. Politie zegt niet in te kunnen grijpen totdat er —andermaal — lijfelijk geweld plaatsvindt.
(Vervolgproject. Eerste project getart in 1998 en doorlopend tot en met 2010).

Stacks Image 220
(2013—2014) Arabische lente: Tunesië

Het organiseren van een verbroederingsactiviteit voor strijdende partijen in het Noord-Afrikaanse land Tunesië, bijdragend aan ontspanning door het aangaan van strijd op sportief vlak, in plaats van het grijpen naar wapens en het betreuren van de slachtoffers van de gewapende strijd:
De “Barracaloufik Roeiregatta”. Het woord Barracaloufik betekent, fonetisch geschreven: “Dank je wel!”
Toezeggingen van steun werden ontvangen van de Nederlandse– en Tunesische overheidsvertegenwoordigers (Ambassadeursniveau) zomede van roeiers op wereldniveau uit Nederland.
Verwachting is, dat de wedstrijd in Tunesië wordt gehouden op het kanaal van La Goulette naar Tunis in de maand Mei van 2014 voor de korte baan (2 km.), lange baan (6 km.)) en mogelijkerwijs de ultralange baan (100 km.) in de nacht voorafgaande aan de 2-6 km. wedstrijden.
De wedstrijd heeft als boodschap dat zij die vrijheid wensen nimmer alleen staan en internationale steun verdient, mits vreedzaam uitgevoerd en op sportieve wijze.